NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako se oslodobiti stida

Ako poslušaš ovih par saveta koje ti pruža Teen, obećavamo ti da ćeš na sledećem partiju daleko više uživati nego što je do sada bio slučaj.

Kako se oslodobiti stida

<p style="text-align: justify;">

<strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Prati te uporno kao senka, verno kao pas, vu&#269;e te u samo&#263;u, daleko od dru&scaron;tva i zabave. Želi&scaron; da ga se oslobodi&scaron;, ali ne zna&scaron; kako, jer je vremenom postao deo tebe. &#268;ini ti se da je lak&scaron;e da se povu&#269;e&scaron; u sebe i ne izlazi&scaron; iz ku&#263;e, nego da poku&scaron;a&scaron; da bude&scaron; otvorena i opu&scaron;tena u odnosu sa ljudima. O &#269;emu se tu zapravo radi?</span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/Overcoming-shyness.jpg" style="width: 640px; height: 405px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" /><br />

<br />

Ti sada prolazi&scaron; kroz jako osetljivo razdoblje. Mogu&#263;e da se jo&scaron; nisi navikla na sekundarne polne karakteristike koje se javljaju ba&scaron; u doba puberteta. Poku&scaron;ava&scaron; da sakrije&scaron; svoje grudi, jer misli&scaron; da su prevelike i da svi bulje u tebe? Ili misli&scaron; da su previ&scaron;e male? Mu&#269;e te bubuljice? Smatra&scaron; da nisi dovoljno lepa? Naprosto, ne ose&#263;a&scaron; se dobro u svojoj koži.<br />

<br />

To nije razlog za brigu. To su prolazni kompleksi koji prate proces odrastanja, i budi sigurna da se sve tvoje drugarice suo&#269;avaju sa sli&#269;nim strahovima, pokazivale one to ili ne. Ni momci nisu po&scaron;te&#273;eni. I oni se suo&#269;avaju sa problemima kao &scaron;to su mutiranje glasa, dlakavost, i potajan strah da nisu dovoljno dobro gra&#273;eni.<br />

<br />

Dakle, ako pogleda&scaron; iz te perspektive, shvati&#263;e&scaron; da ustvari nema razloga za stid. Ustvari, može&scaron; ga se lako otarasiti, samo ako se malo potrudi&scaron;. Pa &#269;ak ako i ne uspe&scaron; sasvim da ga &rsquo;iskoreni&scaron;&rsquo;, ne brini, nekim momcima su stidljive devojke koje lako pocrvene ba&scaron; slatke, pa &#269;ak i neodoljive.<br />

<br />

Za po&#269;etak, usudi se da pogleda&scaron; svoje sagovornike u o&#269;i. Ljudi &#269;esto ne znaju da razlikuju stidljivost od uobraženosti, pa se može&scaron; iznenaditi ako sazna&scaron; da za tebe misle da sve gleda&scaron; sa visine. Direktnim kontaktom o&#269;ima ostvaruje&scaron; dve prednosti. Naime, otkri&#263;e&scaron; da te osoba sa kojom komunicira&scaron; gleda otvoreno, bez nipodo&scaron;tavanja, a samim tim, bi&#263;e ti lak&scaron;e da zapo&#269;ne&scaron; razgovor sa njom.<br />

<br />

Kada se malo oslobodi&scaron; u razgovoru sa jednom osobom, po&#269;ni da pro&scaron;iruje&scaron; krug sagovornika. Sada ve&#263; ide lak&scaron;e, zar ne? Ne mora&scaron; pri&#269;ati o filozofiji ili &scaron;kolskoj literaturi, ali lako &#263;e&scaron; na&#263;i neku zanimljivu temu. Na primer, može&scaron; pri&#269;ati o nekom filmu koji je na tebe ostavio poseban utisak, ili dati preporuku za knjigu koju si nedavno pro&#269;itala. &nbsp;<br />

<br />

Ukoliko prisustvuje&scaron; nekom razgovoru, slobodno se uklju&#269;i. Ljudima &#263;e biti drago da vide da si se oslobodila, i da nisi nervozna u njihovom prisustvu. Ako ba&scaron; i lupi&scaron; neku nevi&#273;enu glupost, nasmej se i napravi &scaron;alu na svoj ra&#269;un. Ljudi to vi&scaron;e vole nego kada pravi&scaron; &scaron;ale na njihov ra&#269;un.<br />

<br />

Nemoj oklevati ni da uputi&scaron; poneki kompliment! Svakome je lepo da &#269;uje neki pozitivan komentar o svom obla&#269;enju ili izgledu, ali pazi da ne pretera&scaron;. Poenta je da u&#269;ini&scaron; da se ljudi osete lepo u tvom dru&scaron;tvu, a ne da pomisle da im se &scaron;lihta&scaron;.<br />

<br />

Nije lo&scaron;a ideja ni da se u&#269;lani&scaron; u neku &scaron;kolsku sekciju, ili krene&scaron; na &#269;asove plesa. To &#263;e te svakako opustiti, pa se vi&scaron;e ne&#263;e&scaron; stajati po strani kada se &#273;uska.<br />

<br />

Ako poslu&scaron;a&scaron; ovih par saveta, obe&#263;avamo ti da &#263;e&scaron; na slede&#263;em partiju daleko vi&scaron;e uživati nego &scaron;to je do sada bio slu&#269;aj.<br />

<br />

Ipak, nemoj odstupati od svojih principa. Nemoj pristati na alkohol, droge i cigare samo zato da bi se ose&#263;ala prihva&#263;enijom u dru&scaron;tvu. Ti zna&scaron; koliko vredi&scaron;, a to je ne&scaron;to &scaron;to ne sme&scaron; stavljati na kocku.</span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: dusa stid oslobodite se stida