NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Fejsbuk status – u vezi ili single

Pomoću Fejsa, ti znaš šta se dešava sa svima koji su radi da podele svoj status sa frendovima. Međutim, zapitaj se. Da li zaista želiš da sto i više ljudi u svakom trenutku zna šta radiš, gde izlaziš... s kim se zabavljaš.

Fejsbuk status – u vezi ili single

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">U zadnjih par godina, imati profil na Fejsu postalo je takore&#263;i stvar prestiža. To je zapravo dru&scaron;tvena mreža koja ti pomaže da ostane&scaron; u kontaktu sa prijateljima i porodicom, pogotovo ako oni ne žive u istom gradu. Me&#273;u svim tim ljudima koje poznaje&scaron;, na&#273;e se i poneko koga nisi li&#269;no upoznala, ali si ga dodala me&#273;u poznanike iz nekog samo sebi znanog razloga. Pomo&#263;u Fejsa, ti zna&scaron; &scaron;ta se de&scaron;ava sa svima koji su radi da podele svoj status sa frendovima. Me&#273;utim, zapitaj se.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/fb-relationship-status.jpg" style="width: 640px; height: 360px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" /></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Da li zaista želi&scaron; da sto i vi&scaron;e ljudi u svakom trenutku zna &scaron;ta radi&scaron;, gde izlazi&scaron;... s kim se zabavlja&scaron;?</strong><br />

</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Najbolje je da svoj status sa&#269;uva&scaron; za sebe i de&#269;ka sa kim se zabavlja&scaron;. Ovo naro&#269;ito važi za veze novijeg datuma. Može ti vi&scaron;e odmo&#263;i nego pomo&#263;i ako on vidi da si odmah sutradan nakon va&scaron;eg izlaska i stidljivog poljupca koji ste razmenili, ti izmenila svoj status. Jo&scaron; gore ako si to uradila odmah po dolasku ku&#263;i &ndash; to može delovati kao potez o&#269;ajnika. Za&scaron;to ne bi sa&#269;ekala da iza&#273;ete jo&scaron; koji put i dozvolila da se va&scaron;a veza u&#269;vrsti pre nego &scaron;to ovu prelepu vest obelodani&scaron; svima?</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Momci su skloni da pobegnu glavom bez obzira na samo pominjanje braka, a to &scaron;to si svima koje poznaje&scaron; objavila da si u vezi, govori da misli&scaron; da je ona ozbiljna i da vodi ka ne&#269;em jo&scaron; ozbiljnijem. Njega tabani ve&#263; po&#269;inju da svrbe.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Isto tako, nemoj pre&#269;esto menjati svoj status. Stalni skokovi iz &rsquo;singl&rsquo; na &rsquo;u vezi&rsquo; dove&scaron;&#263;e do toga da ljudi po&#269;nu da se pitaju da li ih ti vu&#269;e&scaron; za nos, a u najgorem slu&#269;aju, izgubi&#263;e interesovanje za to &scaron;ta se zaista de&scaron;ava u tvom životu. Kao posledica toga, može se desiti da izgubi&scaron; neka dragocena poznanstva.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Ukoliko si ba&scaron; &#269;vrsto odlu&#269;ila da otkrije&scaron; svoj status, prvo konsultuj partnera. Njemu &#263;e to biti znak da ceni&scaron; njegovo mi&scaron;ljenje, a ako ti kaže da se ne slaže sa tvojim predlogom, barem se ne&#263;e&scaron; na&#263;i u neprijatnoj situaciji da mu posle obja&scaron;njava&scaron; &scaron;ta te je navelo na takav potez. On možda jo&scaron; uvek nije spreman na javno iskazivanje naklonosti, i ne zna kako da se postavi u takvoj situaciji.</span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: ljubav fb statusi fejsbuk statusi facebook statusi ljubavni saveti