NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Zašto se 8. marta obeležava Dan Žena

Iako se uglavnom obeležava poklanjanjem cveća i slatkiša, ovaj praznik treba da nas opomene na, često ugrožena, prava zaposlenih žena.

Zašto se 8. marta obeležava Dan Žena

<p style="text-align: justify;">

<strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Me&#273;unarodni dan žena, popularno nazvan <em>Osmi mart</em>, praznik je ekonomskih, politi&#269;kih i dru&scaron;tvenih dostignu&#263;a žena. </span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;">

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/news_10966.jpg" style="width: 640px; height: 322px;" /></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Ideja da se ovaj praznik obeležava pojavila se po&#269;etkom 20. veka, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je &#269;esto dovodila do protesta zbog lo&scaron;ih radnih uslova. Tridesetih godina neke države su prestale da obeležavaju ovaj praznik, ali su 1975. godine Ujedinjene nacije po&#269;ele zvani&#269;no da ga obeležavaju.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">8. marta 1857. godine u Njujorku su u &scaron;trajk stupile radnice fabrike tekstila, zahtevajuci bolje uslove rada za žene. Na isti dan, na istom mestu samo 51 godinu kasnije, žene su ponovo ustale.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">U &scaron;trajku 1908. godine radnice su najpre bile zatvorene u fabrici, iz koje nisu mogle da iza&#273;u, a potom je izbio pozar u kom je stradalo 129 žena. U znak se&#263;anja na ovaj doga&#273;aj, godinu dana kasnije u Njujorku je po prvi put obeležen 8. mart.<br />

<br />

1910. godine u Kopenhagenu, na Drugoj internacionalnoj konferenciji žena dogovoreno je da se jedan dan u martu proglasi Danom borbe žena za njihova prava. Tako je za prvi me&#273;unarodni Dan žena najpre progla&scaron;en 19., a ne 8. mart. Naime, tada su žene Nema&#269;ke, Danske, Austrije, &Scaron;vajcarske i Amerike zatražile pravo glasa.<br />

<br />

U Nema&#269;koj je tako, Klara Cetkin izvela milion ljudi na ulice. 1912. su i žene u Francuskoj zatražile da dobiju pravo glasa, u koje spada i pravo da budu izabrane, a potom i žene u Holandiji, &Scaron;vedskoj i godinu dana kasnije, dakle 1913. u Rusiji.<br />

<br />

Prvi ženski poslanik u nema&#269;koj Narodnoj Skup&scaron;tini u Vajmaru bila je &#269;lanica socijaldemokratske partije Mari Juka&#269;.<br />

<br />

Na Drugoj me&#273;unarodnoj konferenciji žena u Moskvi, 1921. godine odlu&#269;eno je da se 8. mart, u celom svetu proglasi Me&#273;unarodnim Danom žena. Na ovaj na&#269;in svet se podse&#263;a na dugogodi&scaron;nju žensku borbu, a &#269;iji su najvažniji rezultati bili uvo&#273;enje osmo&#269;asovnog radnog vremena, mogu&#263;nost iste visine plate za mu&scaron;karce i žene, kao i socijalna za&scaron;tita majki i uvo&#273;enje prava na trudni&#269;ko i porodiljsko bolovanje.</span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: zanimljivosti budi cool 8. mart osmi mart dan Žena ženska prava