NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Tumačenje 6 najčešćih snova

Svi mi sanjamo svake noći, samo se ponekad ne možemo setiti svojih snova. Naučnici su otkrili da postoje neki snovi koji se česće javljaju od drugih. Evo nekih od njih.

Tumačenje 6 najčešćih snova

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;">Svako od nas je makar jednom sanjao barem jedan od slede&#263;ih snova. Ako ste se ikad zapitali &scaron;ta sve to zna&#269;i, evo obja&scaron;njenja kojih se ni babe vra&#269;are ne bi postidele:<br />

<br />

<strong>&nbsp;Padanje</strong><br />

<br />

Snovi u kojima padamo su naj&#269;e&scaron;&#263;i - ljudi vide sebe kako padaju sa zgrade, kreveta, planine, i sli&#269;no. Ovi snovi zna&#269;e da se sneva&#269;i suo&#269;avaju sa ekstremnim te&scaron;ko&#263;ama u realnom životu, poput problema sa finansijama, vezom, porodicom, itd.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Bežanje (biti progonjen)</strong><br />

<br />

Ako bežite u snu, to zna&#269;i da od ne&#269;ega bežite i u stvarnom životu, poput odgovornosti, neke druge osobe. Snovi u kojima vas neko ili ne&scaron;to progoni a vi treba da umaknete ne izazivaju ni&scaron;ta manje jak ose&#263;aj strave od onog koji biste osetili da vam se to desi u stvarnosti. U ve&#263;ini snova, osoba koja progoni je neko &#269;udovi&scaron;te, opasna životinja ili neko drugo stra&scaron;no bi&#263;e. Ovo je naju&#269;estaliji vid no&#263;ne more ikad zabeležen. Tuma&#269;enja su slede&#263;a: a) ose&#263;ate pretnju nekoga ili ne&#269;ega u va&scaron;em životu (to može biti i neko prete&#263;e ose&#263;anje) b) va&scaron;e podsvesno se prise&#263;a neke realne stra&scaron;ne situacije koja vam se desila u životu, a vi je potiskujete kad ste budni. Ukoliko se suo&#269;ite sa njima, ovakvi snovi bi trebalo da prestanu.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Golotinja</strong><br />

<br />

U ovim snovima vi ste obi&#269;no osoba koja je odjednom potpuno gola ili neprimereno obu&#269;ena na nekom javnom mestu, npr. na ulici, poslu, u robnoj ku&#263;i ili sl. De&scaron;ava se i da sanjate sebe u ulozi posmatra&#269;a dok je neko drugi neodeven ili npr u pidžami na random mestu. Ovakvi snovi su obi&#269;no popra&#263;eni stidom i neugodom, ali nekad izazivaju i ose&#263;aj slobode i ponosa. Tuma&#269;enje: sneva&#269;i ovakvih snova obi&#269;no se u svom stvarnom životu ose&#263;aju neugodno, ugroženo, ranjivo ili su upla&scaron;eni da se previ&scaron;e otkrivaju drugim ljudima.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Letenje</strong><br />

<br />

Ako u snu letite sa lako&#263;om, to zna&#269;i da u potpunosti kontroli&scaron;ete sve situacije u svom životu, me&#273;utim, ako se suo&#269;avate sa preprekama, poput planine, npr, onda one ozna&#269;avaju prepreke u stvarnom životu sa kojima imate problema.<br />

<br />

<strong>&nbsp;Gubljenje zuba</strong><br />

<br />

Jedna teorija kaže da su ljudi, koji sanjaju o zubima, ili kako gube zube, anksiozni i nesigurni zbog svog spolja&scaron;njeg izgleda. Druga teorija kaže da zubi predstavljaju mo&#263;, po&scaron;to se u stvarnom životu koriste za kidanje, žvakanje i grizenje. Stoga bi gubitak zuba ozna&#269;avao strah od neprijatnosti, blamiranja ili gubljenja mo&#263;i u stvarnom životu.</span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><strong>Padanje na ispitu</strong></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;">Ovaj san obi&#269;no sanjaju oni koji ve&#263; odavno ne poha&#273;aju nikakvu &scaron;kolu i zavr&scaron;ili su sa svim ispitnim situacijama. U ovakvim snovima, akter (sniva&#269;) doživljava frustraciju u ispitnoj situaciji jer: a) kasni, odnosno ne stiže da na vreme ne&#273;e prostoriju u kojoj se ispit održava, dok neki drugi sanjaju da b) nisu dovoljno dobro spremni za polaganje. Tuma&#269;enje: Ovakvi snovi obi&#269;no zna&#269;e da proživljavate ose&#263;aj testiranja va&scaron;ih znanja ili sposobnosti u realnom životu. Mogu&#263;e je i da se trenutno ose&#263;ate nespremni ili neadekvatni za ulogu koja vam je dodeljena.</span></p>

<p style="text-align: justify;">

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: zanimljivosti tumacenje snova sanovnik najcešci snovi