NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako muzika menja pogled na svet

Način na koji posmatrate svet oko sebe možda je pod uticajem muzike koju slušate, pokazala su istraživanja holandskih naučnika.

Kako muzika menja pogled na svet

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Na&#269;in na koji posmatrate svet oko sebe možda je pod uticajem muzike koju slu&scaron;ate, pokazala su istraživanja holandskih nau&#269;nika.</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size: 14px;">Oni su otrkili da muzika može privremeno da promeni vizuelnu percepciju onog koji je slu&scaron;a. U studiji u kojoj su u&#269;estvovala 43 osobe, ispitanici su gledali u kompjuterski ekran i imali zadatak da primete odre&#273;ene detalje na slikama. Na tamnoj podlozi prikazivana su nasmejana ili tužna lica, a u&#269;esnici je trebalo da pribeleže koje od njih su videli i da ne reaguju osim ako nisu apsolutno sigurni u odgovor. Svaki u&#269;esnik trebalo je da pripremi trideset minuta muzike po sopstvenom odabiru &ndash; 15 minuta tužne i 15 minuta vesele, koja mu je onda naizmeni&#269;no pu&scaron;tana.Raspoloženje u&#269;esnika bilo je ocenjivano pre i posle posmatranja fotografija i slu&scaron;anja muzike.<br />

<br />

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Istraživa&#269;i su otkrili da osobe najbolje prepoznaju raspoloženje ilustrovano na slikama onda kada mu odgovara muzika koju slu&scaron;aju. Dakle, najta&#269;nije su prime&#263;ivali sre&#263;na lica dok su slu&scaron;ali veselu muziku i tužna lica uz melanholi&#269;ne melodije. Jo&scaron; zanimljivije je da su ispitanici u toku slu&scaron;anja vesele muzike videli na tamnoj podlozi nasmejana lica, &#269;ak i kada im slika nije prikazivana.<br />

<br />

To sugeri&scaron;e da je vizuelna percepcija ne samo pod uticajem na&scaron;eg iskustva i o&#269;ekivanja, nego i trenutnog emocionalnog stanja na koje uti&#269;e muzika. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Dakle, slede&#263;i put kad poželite da u samo&#263;i uživate u muzici, dobro razmislite za kakve pesme &#263;ete se odlu&#269;iti, jer od toga može zavisiti i va&scaron;e raspoloženje.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Izvor: <a href="http://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2012&amp;mm=03&amp;nav_id=587361">B92</a></span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: muzika uticaj muzike