NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako prepoznati online predatora

Dobro skriveni pod anonimnim nalozima i lažnim profilima, u stanju su da prepoznaju trenutak ranjivosti i od života ti u rekordnom roku naprave pakao.

Kako prepoznati online predatora

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;">Ba&scaron; kao i u pravom životu, predatore uglavnom nije lako prepoznati sve dok ne postane suvi&scaron;e kasno. Razvoj IT sektora u skorijim godinama ovim (ne)ljudima ide na ruku. Dobro skriveni pod anonimnim nalozima i lažnim profilima, u stanju su da prepoznaju trenutak ranjivosti i od života ti u rekordnom roku naprave pakao. </span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size: 14px;">Na udaru su mahom deca oba pola, i tinejdžeri koji se, ni&scaron;ta ne slute&#263;i, upu&scaron;taju u naizgled nevin razgovor sa &rsquo;vr&scaron;njakom&rsquo; koga su upoznali u pri&#269;aonici, putem mejla, bloga, i drugih Web sajtova. Isprva, predator poku&scaron;ava da zadobije tvoje poverenje. Ima&scaron; 13 godina i upravo si raskinula sa de&#269;kom? Sjajno, on ima 15 i pro&scaron;ao je kroz raskid nedavno. U stvarnosti, verovatno se radi o starijem &#269;oveku koji svoje komplekse i frustracije le&#269;i time &scaron;to &#263;e zadobiti naklonost deteta da bi ga zatim emocionalno i seksualno maltretirao. On svoje mete zavodi pažnjom, laskanjem, ljubazno&scaron;&#263;u, pa &#269;ak i poklonima. Ali zapitaj se? Nije li ustvari preljubazan? Nije li previ&scaron;e pažljiv? Nudi se da re&scaron;i sve tvoje probleme, pored njega &#269;ak i tvoji roditelji izgledaju kao nezainteresovani posmatra&#269;i, a ti dolazi&scaron; u isku&scaron;enje da mu poveri&scaron; sve svoje strahove i nadanja, intimu koju ne bi trebalo da deli&scaron; sa strancima. Ali, on je taaaaakoooo fin. Veruj mi, bolje ne.<br />

Tako&#273;e, taj simpa lik verovatno ima neki ljigavi, seksisti&#269;ki nick poput 2sexy, pussycat ili hotguy, a zna iznena&#273;uju&#263;e dosta o najnovijim hitovima ili hobijima koji interesuju tinejdžere. Nema sliku na profilu? Oglasi na uzbunu. Slika prikazuje ultra-mega-giga zgodnog dasu koji kao da je si&scaron;ao sa stranica Men&rsquo;s Health &#269;asopisa? Verovatno poku&scaron;ava da prikrije godine, ako ne i pol slikom zgodnog dase koji zaista jeste si&scaron;ao sa stranica &#269;asopisa.</span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-size: 14px;">Ako si ipak re&scaron;ena da prenebregne&scaron; ove signale koji govore da ne&scaron;to nije u redu, jo&scaron; nije kasno kada ti predator zatraži broj telefona. On inicira direktan kontakt jer je previ&scaron;e nestrpljiv da dugo &#269;eka na svoj plen, pla&scaron;e&#263;i se valjda da ga neki drugi predator ne preotme u me&#273;uvremenu. U silnoj brzini, mogu&#263;e je da pravi i pravopisne gre&scaron;ke. Ko &#263;e jo&scaron; misliti na slova i gramatiku kad mu se sme&scaron;i siguran ulov?<br />

Ako ve&#263; nije poku&scaron;ao da te opusti postepenim uvo&#273;enjem seksualnih sadržaja u razgovor, u&#269;ini&#263;e to vrlo brzo, budi sigurna u to. Mogu&#263;e je da &#263;e ti slati i porno materijale, ili tražiti od tebe da uklju&#269;i&scaron; kameru i pri&#269;a&scaron; vulgarnim jezikom i zauzima&scaron; lascivne poze, na taj na&#269;in hrane&#263;i bolesne prohteve svog oslabljenog libida. &nbsp;</span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-size: 14px;">Teen preporuka: <strong>blokiraj nepoželjne kontakte, adrese i sadržaje</strong>. Ako se uznemiravanje nastavi, obrati se za pomo&#263; roditeljima koji &#263;e preduzeti dalje mere za&scaron;tite, jer oni te ipak vole najvi&scaron;e na svetu, a ne neki tamo sexfreak55.&nbsp;</span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: saveti online predatori internet zamke